Jesenné koncerty 2018

Počas jesene 2018 sme odohrali niekoľko úžasných koncertov vrátane Magenta Fest pre T-Systems, Polievkový festival v Košiciach 2018, hrali sme aj na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach pri podniku Dva Dve, na podujatí Košické Vínne slávnosti a sezónu sme zavŕšili koncertom v Krčme u Seburgiho. Parádna a koncertami nabúchaná jeseň! Ďakujeme a tešíme sa na rok 2019!

During the autumn of 2018, we played several amazing concerts, including Magenta Fest for T-Systems company, Soup Festival 2018 in Košice, we played at the International Peace Marathon in Košice at Dva Dve pub, Košice Wine Festival and we finished our concert "tour" in Krčma u Seburgiho. Great concerts! Thank you all and we are looking forward to 2019!