V prípade záujmu o naše CD Road Of Expectance nás neváhajte kontaktovať na našej facebook stránke, alebo si ho môžete zakúpiť v digitálnej distribúcii na Google Play Music, iTunes, Deezer a podobne.

 In case you would like to have our new CD Road Of Expectance do not hesitate to contact us on our facebook page or you can download our digital distribution from Google Play Music, iTunes, Deezer etc.