Koncert vo Výmenníkoch 2018

V rámci hlasovania za najlepšiu kapelu festivalu Use The City v Košiciach sme vyhrali parádne 2. miesto a tak sme dostali tú príležitosť zorganizovať koncert vo Výmenníkoch Wupertálska, ktorý bol z našej strany venovaný hlavne našim 2% darovateľom, ale samozrejme aj všetkým ostatným! Atmosféra a koncert bol úžasný a tešíme sa na ďalšie takéto koncerty. Ďakujeme!

In the voting competition for best band in Use The City festival in Košice we won 2nd place so we got the great opportunity to organize a concert in Výmenníky Wupertalska, which was devoted mainly to our 2% donors but of course to all others! The atmosphere and the concert were amazing and we look forward to more such concerts. Thank you all!