Festival Lughnasad 2018

Tohto roku sme mali tu česť zahrať si na medzinárodnom festivale keltskej kultúry - Lughnasad v Českej republike, ktorý sa konal v Nasavrkoch pri Chrudime. Festival sme si veľmi užili a tešíme sa na ďalšie takéto skvelé akcie!

This year we had the honor to play at the international festival of Celtic Culture - Lughnasad in the Czech Republic, which took place in Nasavrky near Chrudim. We enjoyed the festival a lot and we look forward to another great actions like this!