10.03.2017 - Emporio Casino Pizza Pub - Gelnica

   Pekný koncertík sme si zahrali v Gelnici v Emporio Casino Pizza Pub-e pri príležitosti St. Patrick's Day. Ďakujeme!

   We played very nice concert at Emporio Casino Pizza Pub in Gelnica in the event of St. Patrick's Day. Thank you!