St. Patrick's Day 2017 v Dobrých Časoch

 17. marca si zahráme pri príležitosti írskeho sviatku St. Patrick's Day v Dobrých Časoch. Tešíme sa na vás!

 On 17. March we will play St. Patrick's Day concert in Dobré Časy pub. We are looking forward to see you all!